ПРАГРАМА

 “Наш дом прырода”
праграма па фарміраванню экалагічных ведаў і экалагічнай культуры

на 2016-2020г.г.

Абгрунтаванне  праграмы

      З той пары, як чалавек існуе на Зямлі, ён бесперапынна звязаны з навакольным асяроддзем. Радуючыся яе прыгажосці, ён на жаль, сутыкаецца і з мноствам экалагічных праблем, большая частка якіх узнікае па віне самых людзей. Зарас ад кожнага з нас залежыць, якой стане планета Зямля. Шматлікія пытанні, звязанныя з  узаемадзеяннем грамадства і прыроды, патрабуюць адказаў. Бібліятэкам неабходна весці вялікую работу, прывіваючы сваім карыстальнікам навыкі ў прыродаахоўчай рабоце, знаёміць іх з асновамі  экалагічных ведаў, выхоўваючы пачуццё адказнасці за лёс навакольнага асяроддзя, і спадзявацца, што тыя чытачы, якія сёння прыходзяць у бібліятэкі, навучацца ацэньваць сваю дзейнасць з пазіцыі экалогіі і захапленняў грамадства.

 

Галоўная мэта праграмы

        

      Фарміраванне экалагічнай культуры насельніцтва праз экалагічную асвету, выхаванне, інфармацыйную дзейнасць. Пасільны ўклад у ахову навакольнага асяроддзя. Супрацоўніцтва з  прыродаахоўнымі органамі, грамадскімі, экалагічнымі і культурна-асветніцкімі арганізацыямі.

Задачы праграмы

Задачы Праграмы 

  • Распаўсюджванне экалагічных ведаў.
  • Выхаванне беражлівых адносін да прыроды праз літаратуру і работу з прыроднымі матэрыяламі.
  • Фарміраванне адказных адносін да навакольнага асяроддзя.
  • Выпрацоўка актыўнай жыццёвай пазіцыі па ўспрыманню праблемы аховы навакольнага асяроддзя.
  • Удасканаленне інфармацыйна-бібліяграфічнай работы экалагічнай тэматыкі і своечасовае давядзенне інфармацыі да чытачоў.
  • Развіццё эстэтычных адносін да прыроды.
  • Выяўленне і распаўсюджванне лепшага вопыту работы бібліятэк па экалагічнай асвеце і інфармаванню насельніцтва.
  • Супрацоўніцтва з арганізацыямі, якія займаюцца экалагічнымі праблемамі.
  • Развіццё цікавасці да прафесіі эколага. Прафарыентацыйная работа.Знаёмства з разнастайнасцю прыроднага навакольнага асяроддзя.

 

Тэрмін рэалізацыі Праграмы

        2016-2020гг.

        Праграма ўяўляе адзін з пастаянных напрамкаў работы бібліятэк раёна і з’яўляецца комплекснай, прыярытэтнай і доўгатэрміновай.

        Каардынацыю работы па рэалізацыі Праграмы ажыццяўляе аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”.

        Выканаўцамі Праграмы з’яўляюцца філіялы “Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка”, “Доцішская сельская бібліятэка”, “Гіркаўская сельская бібліятэка”.

         Рэалізацыя Праграмы дазволіць павялічыць колькасць чытачоў у бібліятэках, папоўніць фонды экалагічнай і краязнаўчай літаратурай, адказваючай  разнабаковам запытам чытачоў па праблемах прыродавыкарыстання  і аховы навакольнага асяроддзя.

 

Мэтавая аўдыторыя

        Дзеці: дашкольнікі, школьнікі, падлеткі;

        Юнацтва: студэнты сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, навучэнцы старэйшых класаў;

        Моладзь;

        Дарослая аўдыторыя: карыстальнікі бібліятэк, бібліятэкары, прафесіяналы і спецыялісты ў галіне экалагічнага выхавання.

 

Чакаем вынікі рэалізацыі Праграмы:

        Бібліятэкі  павінны стаць культурна-асветніцкімі ўстановамі, спалучаючымі ў  структуры іх дзейнасці функцыі  бібліятэк як цэнтраў па ахове навакольнага асяроддзя і аховы прыроды.
       Бібліятэкі будуць забяспечваць актыўную папулярызацыю  прыродазнаўчай літаратуры і арганізацыю дзейнасці дзяцей, падлеткаў і моладзі па ахове  і абароне прыроды.


Змест Праграмы

Формы і метады рэалізацыі Праграмы

Тэрмін выканання

Выканаўцы

1.Навукова-даследчая дзейнасць

 1.1. Правядзенне даследаванняў з мэтай выяўлення кола чытачоў, якім патрэбна інфармацыя па экалагічнаму выхаванню. Вывучэнне іх запытаў і інтарэсаў.

2016-2017

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

1.2.Выяўленне і распаўсюджванне сярод філіялаў станоўчага вопыту і перадавых методык работы па экалагічнаму выхаванню насельніцтва.

2016-2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

1.3. Выяўленне крыніц інфармацыі экалагічнага зместу ў фондах бібліятэк з мэтай вывучэння яго адпаведнасці запытам і патрэбам чытачоў.

2016-2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу,

філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

2.Фарміраванне фонду па профілю Праграмы

 2.1.Аптымізаваць фонд экалагічнай літаратуры бібліятэк шляхам: пошуку і набыцця выданняў па экалагічным выхаванні; афармлення  падпіскі на перыядычныя выданні экалагічнага зместу; стварэнне фонду аўдыёзапісаў, кампакт-дыскаў, відэа-фільмаў экалагічнай тэматыкі.

2016-2020

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду

2.2.Абагульненне назапашанага матэрыялу, стварэнне і папаўненне матэрыяламі ўжо існуючых тэматычных папак па тэматыцы Праграмы.

2016-2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

3.Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне Праграмы

3.1. Максімальнае папаўненне новымі матэрыяламі па тэматыцы Праграмы раздзелаў сістэматычнай картатэкі артыкулаў, краязнаўчай картатэкі, электроннай праграмы “Аналітыка”

2016-2020

Воранаўская раённая бібліятэка, філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

3.2.Распрацаваць міні-праекты экалагічнага напрамку:

“Эка-школа”,

“Гэта наша з табою Зямля”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

3.3. Выкананне даведак экалагічнай тэматыкі.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

3.4.Адлюстроўваць дзейнасць бібліятэк па выкананню Праграмы на сайце ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”.

2016-2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

3.5.Асвятляць работу бібліятэк у рамках Праграмы на старонках перыядычнага друку.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

3.6.Падрыхтаваць і выдаць рэкамендацыйныя спісы літаратуры, інфармацыйныя дайджэсты, памяткі, закладкі.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

3.7.Падрыхтоўка і правядзенне Дзён інфармацыі, аглядаў літаратуры па тэматыцы Праграмы.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

3.8.Аказанне метадычнай і практычнай дапамогі бібліятэкам раёна ў арганізацыі інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці па выкананню Праграмы.

2016-2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

4.Метадычнае забеспячэнне Праграмы

 4.1. Правядзенне раённага семінара для бібліятэчных работнікаў “Роля і ўдзел устаноў культуры  ў папулярызацыі экалагічных ведаў”.

2019

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.2.Абагульненне вопыту работы бібліятэк сістэмы па экалагічнаму выхаванню.

2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.3. Выдаць зборнік метадычных распрацовак у дапамогу бібліятэкам па экалагічным выхаванні.

2018

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.4.Аказанне метадычнай і практычнай дапамогі бібліятэкам сістэмы па выкананню Праграмы.

2016-2020

 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.5.Падвядзенне вынікаў работы па Праграме на круглым стале.

2020

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

5.Інфармацыйна-масавая работа па Праграме

Аформіць цыкл кніжна-ілюстраваных выстаў  адпаведна дат эклагічнага каляндара:

11 студзеня -  Дзень заказнікаў і  нацыянальных паркаў, 2 лютага – Дзень водна-балотных абшараў, 20 сакавіка –  Дзень зямлі,  20 сакавіка – Сусветны дзень лесу,  22 сакавіка – Сусветны дзень водных рэсурсаў, 1 красавіка – Міжнародны  дзень птушак,  5 чэрвеня – Сусветны  дзень аховы навакольнага асяроддзя,

3 кастрычніка – Сусветны  дзень аховы жывёл.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка”, “Доцішская сельская бібліятэка”, “Гіркаўская сельская бібліятэка”.

Тыдзень дзіцячай кнігі аб прыродзе “Прырода – крыніца  натхнення”.

 

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Вусныя часопісы:

“Беражыце зямлю, беражыце!”,

“Жыццё на зямлі ў руках тых, хто жыве на ёй”.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Віртуальныя падарожжы:

“Запаведны напеў - Белавежская пушча”,

“Беражы гэту зямлю, гэту ваду, гэта паветра”,

“Экалагічны турызм у Беларусі”,

“Край ты мой адзіны, на азёрах сініх”.                                                 

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Гульнёва-конкурсныя  праграмы, віктарыны, конкрсы:

“Чароўны свет вады”,
“Рэдкія жывёлы свету”,

“Знатоки природы”,

“В лесном царстве,премудром государстве”

“Экафантазёр”,

“Мы з прыродаю сябруем, птушак і звяроў шануем”,

“Вандроўка на экалагічным трамваі”. 

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

 Экалагічныя гутаркі,  лекцыі,  урокі:

“Жывая вада”,

 “Туристу об охране природы”.

 

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Дні экалогіі:

“Рознакаляровая зямля Беларусі”,

“Береги свою планету – ведь другой похожей нету”,

“Беларуская прырода – невядомая, нечаканая, неверагодная”.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Гадзіны карыснай інфармацыі і цікавых паведамленняў:

“Птушкі нашага краю, занесеныя ў Чырвоную кнігу”,

“Лес наш добрый, лес могучий, лес зелёный – друг наш лучший!”,

“Рассказы о животных и не только…”.

“Чистый родник”,

“Правілы паводзін на прыродзе”.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Экалагічны калейдаскоп:

“Заповеди природы”,

“За природу в ответе и взрослые и дети”.

2016-2020

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Экалагічныя акцыі:

 “Птичья столовая”,

“Дапаможам птушкам зіму перажыць”,

“Для вас, птушкі!”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Літаратурна-экалагічны марафон: “Чытаем кнігі аб прыродзе”,

“На прыроду і чытай”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Літаратурныя гадзіны:

“Люблю цябе, прырода, у любую пару года”,

“Прыгажосць беларускіх краявідаў”,

“Вершамі пра прыроду гаворым”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Кніжная аранжарэя:

“Кветкі ў  літаратуры”,

“Звери, птицы и  букашки на страницах детских книг”,

“Самыя прыгожыя кнігі аб прыродзе”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Літаратурны гід:

“Дзіцячыя пісьменнікі-прыродазнаўцы”

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Выставы малюнкаў:

“Родныя краявіды…”,

“Беларусь мая, родны край”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная СБ”, “Доцішская СБ”, “Гіркаўская СБ”.

Да Дня Чарнобыльскай катастрофы

Аформіць кніжныя выставы: “Чернобыль: не гаснет памяти свеча”,
“Мая зямля, мая боль…”.
Гадзіна успаміну “Ничего не вычеркнуть из жизни”.
Паэтычная гадзіна “Чарнобыльскі набат”.

Бібліяграфічны агляд “Чарнобыльскі шлях праходзіць праз сэрца”.

Гадзіна памяці і смутку “Чарнобыль у нашай памяці”.

Відэа-урок “Чарнобыльская быль”.

 

Філіялы “Паляцкішская інтэграваная сельская бібліятэка”, “Доцішская сельская бібліятэка”, “Гіркаўская сельская бібліятэка”.