Дзяржаўная ўстанова культуры

“Воранаўская раённая бібліятэка”

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

 

 

 

 МЭТАВАЯ ПРАГРАМА

 

 “НА ШЛЯХУ ДА ДУХОЎНАСЦІ”

праграма па фарміраванню духоўных і маральна-этычных каштоўнасцяў

на 2021 - 2025 гг.

 Абгрунтаванне Праграмы

        На сённяшні дзень у краіне захоўваецца становішча, абумоўленае крызіснымі з’явамі ў духоўна-маральнай і сацыякультурнай сферах грамадства. Штогод узрастае колькасць самагубстваў, узровень ужывання наркотыкаў і алкаголю сярод падлеткаў, павялічваецца колькасць людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Моладзь перажывае духоўна-маральны крызіс. Змены ў сацыяльным жыцці краіны робяць асабліва актуальнымі праблемы духоўнасці, маралі, этыкі.
       Бібліятэкі адыгрываюць важную ролю ў фарміраванні духоўна-маральнага патэнцыялу грамадства. Усім уласцівым ім інструментарыем яны садзейнічаюць развіццю сацыяльнай кампетэнцыі карыстальнікаў, выхоўваюць праз кнігу і чытанне культурныя нормы і каштоўнасці ў маладога пакалення, а таксама забяспечваюць інфармацыйную падтрымку працэсу навучання і станаўлення асобы.
        Рэалізацыя дадзенай Праграмы будзе садзейнічаць пераадоленню крызісных з’яў у сацыяльнай сферы, а таксама стабілізацыі духоўна-маральнай сітуацыі ў сям’і і забеспячэнню пераемнасці выхаваўчых мерапрыемстваў.

Галоўная мэта Праграмы

        Выхаванне духоўнай культуры насельніцтва рэгіёна, фарміраванне духоўна-маральнай і сацыякультурна-развітой асобы праз асэнсаванне літаратуры ў пераламленні ад актуальных праблем сучаснасці.

 Задачы Праграмы 

  • Арганізацыя сістэмы інфармацыйнай падтрымкі бесперапыннай духоўна-маральнай і сацыякультурнай асветы і масавага распаўсюджвання ведаў у дапамогу духоўнаму развіццю асобы.
  • Выхаванне талерантнасці, маральных адносін да розных сацыяльных слаёў насельніцтва.
  • Укараненне ў практыку работы бібліятэк інавацыйных форм і метадаў духоўна-асветніцкай дзейнасці.
  • Камплектаванне бібліятэчных фондаў духоўнай літаратурай на традыцыйных і электронных носьбітах.
  • Выхаванне ў грамадства цярпімасці і павагі да людзей з абмежаванымі магчымасцямі, павагі да ўзросту і жыццёвага вопыту старэйшага пакалення.
  • Выхаванне здаровага ладу жыцця, здольнасці супрацьстаяць негатыўным сацыяльным працэсам.
  • Арганізацыя сумесных паездак і экскурсій да гісторыка-культурных помнікаў і духоўных святыняў Беларусі.
  • Арганізацыя выстаў, праглядаў, прэзентацый духоўнай літаратуры, прысвечаных святам і памятным датам.

 Тэрмін рэалізацыі Праграмы

        2021-2025гг.

        Праграма ўяўляе адзін з пастаянных напрамкаў работы бібліятэк раёна і з’яўляецца комплекснай, прыярытэтнай і доўгатэрміновай.

        Каардынацыю работы па рэалізацыі і Праграмы ажыццяўляе аддзел бібліятэчнага маркетынгу ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”.

        Выканаўцамі Праграмы з’яўляюцца філіял  “Тракельская сельская бібліятэка”.

 Мэтавая аўдыторыя

        Дзеці: дашкольнікі, школьнікі, падлеткі;

        Юнацтва: студэнты сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, навучэнцы старэйшых класаў;

        Моладзь;

        Дарослая аўдыторыя: карыстальнікі бібліятэк, бібліятэкары, прафесіяналы і спецыялісты ў галіне духоўна-маральнага выхавання.

 Чакаем вынікі рэалізацыі Праграмы:

Бібліятэка павінна стаць не толькі захавальніцай агульначалавечых каштоўнасцей, але і цэнтрам духоўнага выхавання. Садзейнічаць фарміраванню духоўнай культуры і грамадзянскай пазіцыі маладога пакалення, духоўнаму асваенню разнастайнымі катэгорыямі насельніцтва беларускуай нацыянальнай культуры, беларускай гісторыі і літаратуры, абуджэнне цікавасці да чытання духоўнай літаратуры.

 Змест Праграмы

Формы і метады рэалізацыі Праграмы

Тэрмін выканання

Выканаўцы

1.Навукова-даследчая дзейнасць

 1.1.Правядзенне даследаванняў з мэтай выяўлення кола чытачоў, якім патрэбна інфармацыя па духоўна-маральнаму выхаванню. Вывучэнне іх запытаў і інтарэсаў.

2021-2022

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

1.2.Выяўленне і распаўсюджванне сярод філіялаў станоўчага вопыту і перадавых методык работы па духоўна-маральнаму выхаванню насельніцтва.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

1.3. Выяўленне крыніц інфармацыі духоўна-маральнага зместу ў фондах бібліятэк з мэтай вывучэння яго адпаведнасці запытам і патрэбам чытачам.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, філіял“Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфаомацыі

2.Фарміраванне фонду па профілю Праграмы

2.1. Выяўленне і набыццё выданняў духоўна-маральнага характару.

2021-2025

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду

2.2. Афармленне падпіскі на перыядычныя выданні духоўна-маральнага зместу.

2021-2025

Аддзел камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду

2.3. Абагульненне назапашанага матэрыялу, стварэнне і папаўненне матэрыяламі ўжо існуючых тэматычных папак па тэматыцы Праграмы.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

2.4. Стварэнне ўласных электронных рэсурсаў, слайд-аглядаў, выданне буклетаў, брашур, дайджэстаў на аснове публікацый перыядычнага друку і іншых матэрыялаў з фондаў бібліятэк.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, філіял“Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

3.Інфармацыйна-бібліяграфічнае забеспячэнне Праграмы

 3.1. Максімальнае папаўненне новымі матэрыяламі па тэматыцы Праграмы раздзелаў сістэматычнай картатэкі артыкулаў, краязнаўчай картатэкі, электроннай праграмы “Аналітыка”

2021-2025

Воранаўская раённая бібліятэка, філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

3.2.Выкананне даведак духоўна-маральнай тэматыкі.

2021-2025

Філіял“Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

3.3. Адлюстроўваць дзейнасць бібліятэк па выкананню Праграмы на сайце ДУК “Воранаўская раённая бібліятэка”

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

3.5. Асвятленне работы бібліятэк у рамках Праграмы на старонках перыядычнага друку.

2021-2025

Філіял“Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і іфармацыі

3.6. Падрыхтоўка і правядзенне аглядаў літаратуры па тэматыцы Праграмы.

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Арганізацыя і правядзенне Дзён інфармацыі:

“Да дабра праз кнігу”,

“К душе своей найди дорогу”.

2021-2025

Філіял“Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

3.7. Аказанне метадычнай і практычнай дапамогі бібліятэкам раёна ў арганізацыі інфармацыйна-бібліяграфічнай дзейнасці па выкананню Праграмы.

2021-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Метадычнае забеспячэнне Праграмы

 4.1. Правядзенне раённага семінара для бібліятэчных работнікаў "Дзейнасць бібліятэк па духоўна- маральнай асвеце і выхаванню на сучасным этапе: новыя задачы і новыя магчымасці"."

2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

 

4.2. Правядзенне Дзён прафесійных ведаў для работнікаў бібліятэк “Духоўна-маральнае выхаванне: традыцыі і навацыі ў бібліятэчнай практыцы”.

2022-2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.3. Абагульненне вопыту работы бібліятэк сістэмы па духоўна-маральнаму выхаванню.

2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.4. Аказанне метадычнай і практычнай дапамогі бібліятэкам сістэмы па выкананню Праграмы.

2021-2025

 

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

4.5. Падвядзенне вынікаў работы па Праграме на круглым стале.

 

2025

Аддзел бібліятэчнага маркетынгу

5.Інфармацыйна-масавая работа па Праграме

Аформіць цыкл кніжна-ілюстрацыйных выстаў:

“Скарбы духоўнай мудрасці”,

“Прапануе Экзархат”,

“Шануючы продкаў, думаючы пра нашчадкаў” 

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Арганізацыя сустрэч са святарамі:

“Верыць – значыць жыць”,

“Дарога к храму”,

“Вера ў маім сэрцы”.

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Гучныя чытанні мастацкіх рэлігійных твораў:

“Добрыя гісторыі для маленькіх дзяцей”,

“Давайце чытаць разам”,

“Духоўная кніга – крыніца вялікай мудрасці”,

“Ты не адзін, калі ёсць кніга”,

“Духовные чтения для сердца и разума”.

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Урокі духоўнай культуры, дабрыні, міласэрнасці, этыкету:

“Вытокі духоўнасці і дабрыні”

“Передай доброту по кругу”

“Пасеем ў сэрцы больш дабрыні

“Крыніца духоўнасці”

“Школьны этыкет для маленькіх разумнікаў!” 

“Пачуць сэрца чалавека” ,

“Божае слова – крыніца надзеі”,

“У пошуку духоўных каштоўнасцяў”,

“Душы маёй чароўны свет”.

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Духоўныя і пазнавальныя гутаркі:

“Духовные ценности семьи: доброта и милосердия”,

“Милосердие в наших душах и сердцах”,

“Духоўная повязь часоў”,

“Духовные ценности семьи: доброта и милосердия”.

2016-2020

Філіялы “Тракельская СБ”, “Воранаўская ДБ”

Гадзіны цікавай размовы, гадзіны шчырай размовы:

“Біблія – кніга, адкрытая для ўсіх”,

“Дзіцячая Біблія”,

“Каляды: як гэта было”

“Жыццё, адданае Богу”

“И свет духовности не гаснет”

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Конкурсы малюнкаў:

“Я малюю божы свет”

“Под чистым снегом Рождества”.

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

Дні наведвання пажылых людзей і інвалідаў на даму:

“Агарнуць цяплом і ласкай”,

“ От милосердия к доброте”

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і нфармацыі

Гутаркі-дыялогі, дыскусіі:

“Усе мы браты і сёстры”,

“Мой Бог – моя совесть”.

“О простых нормах морали”.

2021-2025

Філіял “Тракельская СБ”, аддзел абслугоўвання і інфармацыі

 

Складальнік Праграмы

Метадыст 1 кат. аддзела бібліятэчнага маркетынгу

Л.І.Фурман